Oznamování protiprávní činnosti

V souladu se zákonem 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (zákon o whistleblowingu) vytvořila společnost SPOKAR a.s. vnitřní oznamovací systém. Oznamovací systém je určen zaměstnancům společnosti a dalším osobám dle § 2 odst. 3 písm. b), h) a i) zákona o ochraně oznamovatelů, tyto osoby mají možnost využít následujících kanálů pro podávání oznámení:

  • elektronicky na e-mailovou adresu spokar.ochrana.oznamovatelu@seznam.cz
  • písemně na adresu zaměstnavatele do vlastních rukou: Jan Čaněk, SPOKAR a.s., Libkovodská 1428, 393 01 Pelhřimov, Ing. Olga Koutenská, Libkovodská 1428, 393 01 Pelhřimov
  • telefonicky na číslo: +420 703 415 593

Zároveň, pokud o to oznamovatel požádá, je možné podat oznámení osobně u příslušné osoby: Jan Čaněk, Ing. Olga Koutenská.

Příslušnými osobami dle zákona o ochraně oznamovatelů byli jmenováni: Jan Čaněk a Ing. Olga Koutenská.

Společnost SPOKAR a.s. nepřijímá anonymní oznámení.

Dále je dle zákona o ochraně oznamovatelů oznamovatel oprávněn obrátit se na Ministerstvo spravedlnosti, a to prostřednictvím oznamovacího systému ministerstva zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ .

Společnost SPOKAR a.s. přijímá oznámení pouze od zaměstnanců společnosti, kteří v době podání oznámení mají se společností uzavřenou pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, dále od stážistů a praktikantů vykonávajících praxi ve společnosti, od osob vykonávajících dobrovolnickou činnost ve společnosti /§ 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů/.

Dne 1. prosince 2023