Made in Pelhřimov

Vše, co má vlákna, pro vás vyrábíme v Pelhřimově už od roku 1882. Naše společnost SPOKAR a.s. patří k nejvýznamnějším výrobcům kartáčnického zboží v Evropě.

Fotky produktů ve vitríně

Oceněno ve světě

Naše produkty bodují ve světě a získávají významná mezinárodní ocenění. Třeba prestižní Red Dot Design Award nebo německou German Design Award.

Jsme česká firma na
100 %

SPOKAR v číslech

Tradice naší výroby trvá přes
140 let
Zboží expeduje ročně v množství
51,5 mil
Náš roční obrat přesáhl
800 mil
Získali jsme světová designová ocenění už
10×

Jdeme cestou udržitelnosti

Zakládáme si na tom, aby naše produkty mohly využívat i další generace. Proto je vyrábíme ohleduplně k životnímu prostředí. Minimalizujeme veškeré emise, snižujeme spotřebu energií, produkujeme minimum odpadů a snažíme se plně recyklovat.

Životní prostředí

Nadační fond SPOKAR

V rámci svého regionu dlouhodobě podporujeme finančně a materiálně rodiny s dětmi se zdravotním postižením, zájmové a sportovní organizace, pelhřimovskou nemocnici a nestátní neziskové organizace starající se o lidi s mentálním a kombinovaným postižením

1882
1900
1909
1948
1950
1958
1989
1991
1992
90. léta
1998
2003
2008
2009
2009
2012
2017
2018
2020
2021

Historické okénko

1882

Josef Hrdina, obchodník s koloniálním zbožím, ve sklepních místnostech svého domu zahajuje výrobu rýžových kartáčů

1900

Aby J. Hrdina vyhověl četným zakázkám z celého Rakouska – Uherska, musel přikročit v roce 1900 ke stavbě nové a moderní továrny, která byla dostavena koncem téhož roku

1909

Založena “První Pelhřimovská akciová továrna na kartáčnické zboží a štětky, dříve J. Hrdina” jako reakce na sílící konkurenci a potřebu zvýšení provozního kapitálu

1948

Dochází ke znárodnění společnosti a jejímu začlenění do národního podniku Zadrev se sídlem v Olomouci

1950

Vyčleněním kartáčnických podniků z n.p. Zadrev vzniká Národní podnik Spojené kartáčovny se sídlem v Pelhřimově. V té době mají kartáčovny po celé republice 14 provozoven

1958

Sloučení kartáčnických podniků pod Spojené kartáčovny n.p. Pelhřimov

1989

Polistopadové politické a hospodářské události se projevují i v organizačních změnách ve Spojených kartáčovnách státní podnik Pelhřimov

1991

Spojené kartáčovny po 41 letech opět přeměněny na akciovou společnost a držitelem všech akcií se stává stát

1992

Podnik vybrán do I. etapy kuponové privatizace. Vlastníky do té doby státní akciové společnosti se stávají privatizační fondy a jednotliví fyzičtí akcionáři

90. léta

Dochází k modernizaci výroby, jsou nakupovány nové ucelené výrobní technologie s vysokou produktivitou práce k uspokojování tuzemských i zahraničních zákazníků. V rámci rozvoje jsou budovány výrobní prostory a komplexně je řešena otázka logistiky, včetně výstavby moderních skladovacích prostor. Nové výrobní technologie jsou schopny vyrábět série o velikosti 1 milion kusů daného sortimentu měsíčně a více jak 50 % produkce je exportováno

1998

Majoritní podíl ve společnosti získávají dva významní akcionáři, čímž dochází ke stabilizaci vlastnických vztahů

2003

Ing. Jiří Zbrojka se stává jediným majitelem společnosti

2008

Vybudován nový expediční sklad určený pro zahraniční zákazníky. Tento sklad je využíván i jako logistické centrum pro externí klienty. Celková skladovací plocha je 3150 metrů čtverečních a regálový systém umožňuje uskladnit přes 10tis. palet. Celková výška skladu je 17,5 m a poslední paleta je uložena ve výšce 14,5m.

2009

Společnost uvedla do provozu fotovoltaickou elektrárnu o celkovém výkonu 250 kW. FVE je umístěna na ploše bývalé skládky dřeva. Tj. k vybudování FVE došlo na průmyslovém pozemku, nikoli na pozemcích určených k zemědělským a jiným účelům. Vyprodukovaná EE je kompletně využívána pro potřeby firmy a roční výkon v průměru  pokrývá 6-8 % celkové roční spotřeby společnosti.

2009

Dochází k rozšíření prostor střediska lisovna ( původní plocha rozšířena o  1.100 m2 ). Do výroby je instalován první 6-ti osý robot FANUC, který byl implementován do robotické buňky s laserovým značením  plastových odměrek. S tímto projektem se společnost zařadila mezi první, které dokázali vylisovat polykarbonátový produkt ve spojení s TPE materiálem.

2012

Vybudována třetí hala střediska vstřikolisovna. Jsou zde umístěny lisy s uzavírací silou přesahující 650 tun. Hala má 2 podlaží a rozlohu 2450 m2.

2017

Dokončeny a otevřeny nové výrobní prostory SPOKAR DENT pro výrobu zubních kartáčků a štětečků pro kosmetický průmysl. Kartáčky jsou vyráběny  v prostředí s nejvyššími hygienickými standardy (sterilní antibakteriální prostředí).

Společnost získává první mezinárodní designová ocenění za zubní kartáček SPOKAR X ( Good Design, A Design Award, European Product Design Award ), který byl navržen ve spolupráci s uznávaným designérem P. Novaguem

2018

Zisk dalšího mezinárodního ocenění za zubní kartáček SPOKAR X – prestižní German Design Award.

Vybudována designová jednací místnost/​ showroom dle návrhu externího designéra Petra Novagua

2020

Prémiová řada SPOKAR HOME ( smetáček s lopatkou, smeták a WC souprava ) získává za atraktivní design, použitý kvalitní materiál a výrobu ohleduplnou k životnímu prostředí ocenění Germand Design Award.

Společnost získává první nejprestižnější designérskou cenu Red Dot za plochý štětec SPOKAR NOVA. Opět vítězí ergonomie, funkčnost a udržitelnost.

2021

Firma úspěšně pokračuje v získávání mezinárodních cen za design svých výrobků. V tomto roce získává 2 ocenění Red Dot za nový mezizubní kartáček SPOKAR XM, jehož tvar umožňuje pohodlné držení a přesnou kontrolu při čištění mezizubních prostor. Oceněné bylo i inovativní balení kartáčků s ohledem na ekologii.

Do provozu je uvedena plynová kogenerační jednotka o celkovém výkonu 200kW. Společnost konstantně navyšuje spotřebu el. energie z obnovitelných zdrojů.

Dvě generace majitelů

Z generace na generaci

Vyrostli jsme jako rodinná firma a své zkušenosti předáváme dále z generace na generaci. I díky tomu stavíme na stabilním zázemí a jasné vizi, kterou se řídíme při všem, co děláme.

Pro akcionáře

Informace pro akcionáře

Připravili jsme přehled všech důležitých informací pro akcionáře naší společnosti Spojené kartáčovny a.s. Stačí se jen přihlásit.